➸ Parayı Bulduğum An Alayını Maviye Boyayacağım Download ➿ Author Erdal Demirkıran – Larringtonlifecoaching.co.uk

Parayı Bulduğum An Alayını Maviye Boyayacağım Popular EPub, Paray Buldu Um An Alay N Maviye Boyayaca M By Erdal Demirk Ran This Is Very Good And Becomes The Main Topic To Read, The Readers Are Very Takjup And Always Take Inspiration From The Contents Of The Book Paray Buldu Um An Alay N Maviye Boyayaca M, Essay By Erdal Demirk Ran Is Now On Our Website And You Can Download It By Register What Are You Waiting For Please Read And Make A Refission For You

 • Parayı Bulduğum An Alayını Maviye Boyayacağım
 • Erdal Demirkıran
 • Turkish
 • 01 March 2019

About the Author: Erdal Demirkıran

1995 te Marmara niversitesi letme B l m nden mezun oldu niversite y llar nda i e kapan k biri olan Demirk ran, bunu a mak i in Kashna felsefesini ortaya koyarak ayr ca programc l k yap p, yaz lar yazd Noterden D nyan n En Ak ll nsan oldu una dair yaz y onaylatt 1995 1997 y llar aras nda Radyo Mega da program ve sahnede stand up yapt.Askerlikten sonra bir cam fabrikas nda Ticaret M


10 thoughts on “Parayı Bulduğum An Alayını Maviye Boyayacağım

 1. says:

  Zaman ay rmaya de meyece i kanaatindeyim

 2. says:

  Kitaba 5 zerinden 10 vermek istiyorum

 3. says:

  Yazar kitapta kendi zekas n ispatlamaya al m gibi bir his uyand rd bende Ba tan sonra abart larla dolu bir senaryo Vermek istedi i anafikir i in bu kadar abart ve ger ek d olaylar kullanmaya gerek yok Kitab...

 4. says:

  4 ile 5 y ld z vermek aras nda ok git gel ya ad m Kitab n kapak tasar m , bas m ekli dahi kitab n yaz lma amac na hizmet etmesi beni en ok mutlu eden ve bu kitab benim i in zel bir yere ta yan sebeplerden

 5. says:

  Yazar Erdar Demirk ran, bu kitab nda ok az bir kesim d nda neredeyse t m insanl n ortak derdi olan para, para kazanma ve bunun i in yap lan her eyin mubah g r ld bir d nemde kaleme ald bu eser ile nyarg lar da ayn za...

 6. says:

  nemli bir fark ndal k sa lamas bak m ndan ele ald m zda u uk fikirlerin ustaca detayland r ld ve asl nda olmakta olan n karal n edebiyat n m bala as yla mavi renk metaforuyla harmanlay p g z m z n i ine sok...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *