Paperback

Paperback


 • Paperback
 • 224 pages
 • เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก เล่ม 3
 • ทิพย์วาณี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
 • Thai
 • 09 March 2016

2 thoughts on “เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก เล่ม 3

 1. ดินสอ สีไม้ ดินสอ สีไม้ says:

  แม้เมื่อมาได้อ่านตอนโตเมื่อคุณยาคุณยายยังเด็กก็ยังเป็นหนังสือที่สนุกสำหรับผู้ใหญ่ไม่ต่างจากตอนเด็กๆ เลยค่ะ


 2. จ๊ะ จ๋า& จ๊ะ จ๋า& says:

  3


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก เล่ม 3❮PDF / Epub❯ ✈ เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก เล่ม 3 ⚣ Author ทิพย์วาณี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา – Larringtonlifecoaching.co.uk เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก เล่มนี้ เป็นหนังสือที่มีประโยชน์และมีคุณค่าย เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก เล่มนี้ เป็นหนังสือที่มีประโยชน์และมีคุณค่ายิ่งในทางสะท้อนภาพชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมเดิมในสังคมไทยให้คนรุ่นปัจจุบันได้รับทราบ เป็นการเล่าเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจของชีวิตครอบครัวไทยในสมัยรัชกาลที่ ถึงรัชกาลที่ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สารจารีตนิยมสมัยในรูปแบบการเขียนแบบสนทนา เล่าสู่กันฟังในสำนวนการเขียนที่ใช้คำง่ายๆ จนผู้อ่านสามารถที่จะมองและมีวิสัยทัศน์จากตัวอักษรออกมาเป็นภาพได้อย่างชัดเจน เหมาะสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจ.