ã Coq Rouge eBook å

ã Coq Rouge eBook å

Coq Rouge ❰PDF❯ ✈ Coq Rouge Author Jan Guillou – Larringtonlifecoaching.co.uk I mitten av talet gjorde Carl Gustaf Gilbert Hamilton entr p den politiska arenan Han klev in som agent Coq Rouge i en tid som pr glades av det kalla krigets slut, Sovjetunionens sammanbrott och kapi I mitten avtalet gjorde Carl Gustaf Gilbert Hamilton entr p den politiska arenan Han klev in som agent Coq Rouge i en tid som pr glades av det kalla krigets slut, Sovjetunionens sammanbrott och kapitalismens seger Ett skede p gr nsen mellan det Sverige som var och det Sverige som sedan vuxit framDen svenska underr ttelsetj nsten fick med den h gt specialutbildade l jtnanten Hamilton tillg ng till ett hemligt vapenN r en h g S potj nsteman blir skjuten i Stockholm kommer Carls unika kunskaper och talanger v l till pass Under den utredning som f ljer riktas misstankarna mot vissa palestinska terrorgrupper, och Carl f r rikligt med tillf llen att visa vad han g r f r.


10 thoughts on “Coq Rouge

 1. Manny Manny says:

  Basically, if James Bond were Swedish He s, like, sensitive and caring, and his politics are left leaning, but in an intelligent, informed way, and when he kills bad guys in the line of duty he needs therapy afterwards to take care of the PTSD that kind of thing Believe it or not, it s done straight I know it sounds satirical, but it isn t The series is immensely popular in Sweden, and the first few aren t bad at all I see that they appear to be available in English translation There ar Basically, if James Bond were Swedish He s, like, sensitive and caring, and his politics are left leaning, but in an intelligent, informed way, and when he kills bad guys in the line of duty he needs therapy afterwards to take care of the PTSD that kind of thing Believe it or not, it s done straight I know it sounds satirical, but it isn t The series is immensely popular in Sweden, and the first few aren t bad at all I see that they appear to be available in English translation There are also a couple of movies, where Secret Agent Carl Hamilton is played by the ever popular Stellan Skarsg rd, who recently co starred in Mamma Mia as possible father 3 The one with the boat They re quite good too


 2. Fenia Vazaka Fenia Vazaka says:

  , , , .


 3. Caroline Asserlund Caroline Asserlund says:

  Jag gjorde en test, r Coq Rouge lika bra nu som n r jag l ste den som tolv ring och blev ett Guillou fan JA, den h ller tvekl st m ttet Alla tummarna upp f r Guillou och Hamilton


 4. Ash Gawain Ash Gawain says:

  1985 A Swedish Counter intelligence officer is found murdered in Stockholm Palestinian activits are suspected, and a witch hunt is launched against them.Fortunately for them, one officer in the counter intelligence department is not a real cop he is a spy, a leftist spy.Carl Hamilton is tall, strong, blond and has blue eyes Moreover, he is a nobility, a Count, and he is indecently rich Not his fault, a friend of him invested his inherited little fortune in the IT industry in the late 1970s, 1985 A Swedish Counter intelligence officer is found murdered in Stockholm Palestinian activits are suspected, and a witch hunt is launched against them.Fortunately for them, one officer in the counter intelligence department is not a real cop he is a spy, a leftist spy.Carl Hamilton is tall, strong, blond and has blue eyes Moreover, he is a nobility, a Count, and he is indecently rich Not his fault, a friend of him invested his inherited little fortune in the IT industry in the late 1970s, and he became a multi millionaire seven years later He is a former frogman in the Swedish Navy and has trained five years as a US Navy Seal in San Diego Even though Sweden is not part of NATO, there is a secret agreement between the little Scandinavian country and the USA to train a new species of Swedish spy the OP5.But even though Carl Hamilton is tall, handsome, rich and noble, he is a leftist and will prove that the real terrorists are not Palestinians.Unfortunately, not available in English


 5. Erik Smith Erik Smith says:

  Coq Rouge isthan an interesting, funny, or good novel The symbolism used throughout makes it unique in its genre which I will call Intelligence mystery One symbolic thread is the outlier In the novel, someone is always deviating from their group to get something done that could not be achieved otherwise That leads to the second thread reversals Characters and people consistently reverse their convictions or directions to get something accomplished Hamilton, for instance, is a r Coq Rouge isthan an interesting, funny, or good novel The symbolism used throughout makes it unique in its genre which I will call Intelligence mystery One symbolic thread is the outlier In the novel, someone is always deviating from their group to get something done that could not be achieved otherwise That leads to the second thread reversals Characters and people consistently reverse their convictions or directions to get something accomplished Hamilton, for instance, is a registered Communist now working for Swedish Secret Intelligence who must break orders and visit Israel to solve a murder supposedly committed by Palestinians, which was allowed to happen because the Swedish officer victim insisted on keeping the code of secrecy about what he was working on Only by breaking the code of secrecy himself can Hamilton find the real murderers and preventplanned murders, which the Israeli Officer could, but won t, tell him about because of her own code of secrecy, even though the officer has deviated from her group.Thus, Coq Rouge goes way beyond James Bond, funny, or witty It shows us, among other things, how all groups are pretty much alike, in both their corruption, their principles, and their media.I translated the novel to English for a class Erik L Smith


 6. Radosław Magiera Radosław Magiera says:

  Wiele lat temu TVP albo Polsat, teraz ju nie pami tam, wyemitowa a w o miu odcinkach serial sensacyjny produkcji szwedzkiej o takim ichnim Jamesie Bondzie, czyli Carlu Hamiltonie Serial mia polski tytu Wr g wroga i by puszczany bardzo p no jak na wczesne warunki, bo oko o p nocy Nagra em go sobie na video, gdy al mi by o rezygnowa ze s odkich sn w na rzecz jakiego nieznanego serialu Jakie by o jednak moje zdumienie, gdy potem za jednym zamachem obejrza em ca o To by o co absol Wiele lat temu TVP albo Polsat, teraz ju nie pami tam, wyemitowa a w o miu odcinkach serial sensacyjny produkcji szwedzkiej o takim ichnim Jamesie Bondzie, czyli Carlu Hamiltonie Serial mia polski tytu Wr g wroga i by puszczany bardzo p no jak na wczesne warunki, bo oko o p nocy Nagra em go sobie na video, gdy al mi by o rezygnowa ze s odkich sn w na rzecz jakiego nieznanego serialu Jakie by o jednak moje zdumienie, gdy potem za jednym zamachem obejrza em ca o To by o co absolutnie nowego, innego i co , czego si absolutnie nie spodziewa em By super Potem film po ycza em znajomym, kt rzy te byli na tyle ukontentowani, i polecali go innym.Niestety, popularno doprowadzi a do zu ycia tych ta m Pr bowa em zakupi serial na DVD albo w jakiejkolwiek innej postaci, ale nigdzie ju go nie spotka em Postanowi em wi c sprawdzi , czy nie ma ksi ek o przygodach dzielnego i inteligentnego Szweda I by y Okaza o si , e Wr g wroga to trzecia cz jego przyg d, kt re zosta y wydane w Polsce ju dawno temu i jako tak przemin y bez echa.Coq Rouge to pierwsza powie cyklu autorstwa Jana Guillou Akcja rozpoczyna si od zab jstwa wysokiego rang funkcjonariusza szwedzkiej s u by bezpiecze stwa, a konkretnie szefa wydzia u antyterrorystycznego, dokonanego przez nieznanych sprawc w ledztwo prowadzone przez po czone si y policji i bezpieki nie daje rezultat w, mi dzy innymi z winy nieudolno ci zwierzchnik w sk d my to znamy W wczas Carl Hamilton, tajna bro szwedzkiego kontrwywiadu, pr buje wraz z kilkoma kolegami rozwik a tajemnic wbrew poleceniom swego prze o onego niesympatycznego, g upiego karierowicza Przydaj mu si w tym do wiadczenia i umiej tno ci wyniesione ze specjalnego szkolenia w tajnym o rodku w USA Jak si sprawa zako czy nie b d zdradza.Moim zdaniem ksi ka jest wietna Ca y czas trzyma w napi ciu, a autor wykazuje si znajomo ci reali w ze wiata s u b specjalnych, wojska i policji Obna a wady formacji przeznaczonych do zwalczania terroryzmu, w r d kt rych z regu y najwa niejszymi s ludzie, ich s abostki, ambicje i przede wszystkim g upota Z drugiej strony pokazuje ich mo liwo ci i ograniczenia terroryst w Czemu ksi ka nie sta a si w Polsce popularna Bo jest szwedzka Pokazuje spos b my lenia i mentalno Szwed w tak odmienne od naszych, e nie ka demu chce si przestawi Do tego dochodz trudne do przeczytania nazwy, co pocz tkowo spowalnia czytelnika Dla mnie ta odmienno , ta tak r na od holywoodzkiego, atwo strawnego uniwersalizmu specyficzno , jest jedn z wielkich zalet powie ci Guillou Daje czytelnikowi nie tylko mo liwo wczucia si w tak odmienny od naszego wiat, ale i spojrzenia na Polsk i nasz wiat oczami Skandynaw w Niestety nie jest to obraz wietlany, ale tak to ju jest.Pomimo tego, i jest to powie typowo sensacyjna, wi c gatunek rozrywkowy, a nie edukacyjny, to niesie wiele informacji i temat w do przemy le Jan Guillou naprawd ma talent do tworzenia realistycznych charakter w i pi knie pokazuje r norodno postaw ludzkich, odmiennych motyw w i system w warto ci, nawet w ramach pozornie jednolitej grupy Potrafi barwnie i wyrazi cie s owem wymalowa wszystko to, co ka dy z nas spotyka obracaj c si w r d ludzi Nie s to czarno bia e charaktery rodem z Ludluma, jakby zapo yczone z western w Tutaj mamy tak odmienne postaci, jak tylko w yciu mo na spotka Ludzi, kt rzy maj dylematy i z e chwile, maj swe tajemnice, pragnienia i s abostki Nawet g wny bohater, wielki Carl Hamilton, cz owiek kt ry posiad umiej tno ci jakich James Bond m g by pozazdro ci , mo e by pokonany przez przezi bienie To takie realne ale i tak rzadko spotykane w powie ciach.Ksi ka pokazuje nam wiat jakim jest zak amany, brudny i z y, ale i zarazem pe en ludzi kochaj cych prawd , prawo i uczciwo Wida tam jak po wi ca si prawd dla kariery, dla poprawno ci politycznej ukrywa si sprawc w zbrodni i wrabia si w nie niewinnych ludzi, jak w imi wy szych cel w amie si prawo i morduje Niekt re wnioski wyp ywaj ce z ksi ki naprawd du o by da y naszym politykom, zw aszcza tym stoj cym obecnie u steru Najwa niejszy z nich to ten, e w r d pa stw i w r d s u b nie ma przyjaci , s tylko wsp lne interesy Szkoda, e my, Polacy, wci nie potrafimy tego zapami ta i ci gle chcemy by mesjaszem narod w, sumieniem wiata i narodem wybranym.Ko cz c pragn Was zapewni , e je li lubicie powie ci sensacyjne, szpiegowskie i trzymaj c w napi ciu, wartk akcj , je li przedk adacie doz realizmu nad atwe powie ci zza Wielkiej Wody, je li chcecie innego spojrzenia na sprawy wywiadu, kontrwywiadu i walki z terroryzmem, to warto po t ksi k si gn i pom czy si troch z tymi dziwnymi nazwami ulic Szczerze polecam r d o


 7. Björn Söderström Björn Söderström says:

  I really enjoyed the book I read it the first time as a teenager and it is very much a document of its time The swedish narrator a famous actor did a great job with the rather dry, and to the point text As an adult with ten plus years of working in the social services I could read the book on another level comparec to my youth Feelingfor the tired, cynical police officers who are held back from doing their jobb by a heavy handed political organisation, rather than the real hero That I really enjoyed the book I read it the first time as a teenager and it is very much a document of its time The swedish narrator a famous actor did a great job with the rather dry, and to the point text As an adult with ten plus years of working in the social services I could read the book on another level comparec to my youth Feelingfor the tired, cynical police officers who are held back from doing their jobb by a heavy handed political organisation, rather than the real hero Thatthan anything felt realistic It was also believable and interesting how the security police created their own reality like any organisation It was also very nice to read a book in swedish and Hamilton felt very swedish compared to many other heroes of other books I am not sure I will read every book in the long series but I will visit Coq Rouge again


 8. Martin DH Martin DH says:

  First book in Jan Guillou s big spy series with Sweden i the middle of the 80 s as scenery I think it was really well written, like a lot of the known Swedish crime novels The difference from the standard crime fiction is that the Hamilton suite conserns itself with the politics of its time, since the plot circles around national security and the spycraft between countries instead of being a standard cop detective story I haven t read many 007 stories but Coq Rogue felt better than the 007 st First book in Jan Guillou s big spy series with Sweden i the middle of the 80 s as scenery I think it was really well written, like a lot of the known Swedish crime novels The difference from the standard crime fiction is that the Hamilton suite conserns itself with the politics of its time, since the plot circles around national security and the spycraft between countries instead of being a standard cop detective story I haven t read many 007 stories but Coq Rogue felt better than the 007 stories since it wasn t as boyishly hardboiled It also have asocialistic position not surprised since Guillou is the author It s still a bit boyish, so I understand that others wouldn t find it as interesting as I did though


 9. Robert Knutsen Robert Knutsen says:

  I spent a long time reading this book in Norwegian Most of the reason for this is the endless amount of typos yes, that s right, typos The book can t have been proofread at all, the typos are everywhere With that said, Carl Hamilton is a fantastic character but I find this first book a tough read, mostly because of a heavy language and a very slowly building story, with the action taking place over the last 20 pages or so But I will continue reading this series because I love the characte I spent a long time reading this book in Norwegian Most of the reason for this is the endless amount of typos yes, that s right, typos The book can t have been proofread at all, the typos are everywhere With that said, Carl Hamilton is a fantastic character but I find this first book a tough read, mostly because of a heavy language and a very slowly building story, with the action taking place over the last 20 pages or so But I will continue reading this series because I love the character of Hamilton


 10. Grada (BoekenTrol) Grada (BoekenTrol) says:

  Es hat sehr lange gedauert, aber ich habe dieses Buch endlich gelesen Fremd, es auf deutsch zu lesen wie es dem Hamilton vergeht, denn bis jetzt hatte ich niederl ndische bersetzungen dieser Serie Es hat mir gur gefallen, nun die Umst nde zu erfahren, worauf der Autor in den sp teren B cher zur ckkehrt Und, wie immer gut feschrieben und interessante Geschehen Freue mich schon auf das folgende Buch


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *