روزگاران؛کتاب خارک PDF/EPUB å

روزگاران؛کتاب خارک PDF/EPUB å


روزگاران؛کتاب خارک [Download] ➺ روزگاران؛کتاب خارک By زینب عزیزمحمدی – Larringtonlifecoaching.co.uk کتاب خارک که جلد بیست و دوم از مجموعه کتاب «روزگاران» می باشد، از خاطرات سرزمینی می گوید که جایگاه پهلو گرفتن ک کتاب خارک که جلد بیست و دوم از مجموعه کتاب «روزگاران» می باشد، از خاطرات سرزمینی می گوید که جایگاه پهلو گرفتن کشتی ها است؛ جایی که هر روز نفت کش های خارجی کنارش پهلو می گیرند تا نفت بار بزنند و در ازای آن پول بدهند تا هزینه های جنگ جور شود سرزمینی که خود آتش است و کافی است با جرقه ای تبدیل به یک جهنم درست و حسابی شود.

  • Paperback
  • 102 pages
  • روزگاران؛کتاب خارک
  • زینب عزیزمحمدی
  • 10 May 2018

About the Author: زینب عزیزمحمدی

Is a well known author, some of his books are a fascination for readers like in the روزگاران؛کتاب خارک book, this is one of the most wanted زینب عزیزمحمدی author readers around the world.2 thoughts on “روزگاران؛کتاب خارک

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *