Otuz Beş Yaş - Bütün Şiirleri PDF/EPUB ↠ Beş

Otuz Beş Yaş - Bütün Şiirleri PDF/EPUB ↠ Beş


  Otuz Beş Yaş - Bütün Şiirleri PDF/EPUB ↠ Beş l tedavi g rd , ama iyile emedi inden Viyana ya g nderildiEkimda topra a verildida CHP iir Yar mas nda Otuz Be Ya adl iiriyle birincilik d l n kazandde Varl k dergisinin soru turmas nda ya ayan sanat lar n en be enileni se ildi iir kitaplar mr mde S kut, Otuz Be Ya, D ten G zel, SonrasB t n bu kitaplar n bir araya getirirken, kitaplar na girmemiiirini de derleyip bir ciltte toplad k Bu kitap, airin b t n iirlerini kapsamaktad r."/>
 • Paperback
 • 245 pages
 • Otuz Beş Yaş - Bütün Şiirleri
 • Cahit Sıtkı Tarancı
 • Turkish
 • 15 April 2017
 • 9755100172 Edition Language Turkish Other Editions 6

10 thoughts on “Otuz Beş Yaş - Bütün Şiirleri

 1. Kemal Demirkol Kemal Demirkol says:

  Ne denilebilir ki bu kadar muazzam d rtl kleri yazan, edebiyat a bir yazar i in l m korkusu zerine yaz lm koca bir kitap ok be endi im, keyifle okudu um bir iir kitab m daha oldu Allah korkusu ok fazla, yapt klar ndan korkan ama bunlar da z lerek ifade eden Daha do rusu bunu bize o h z nl dizelerle ifade etmi bize yazar Pi manl kla, h z nle, a kla dolu bir kitap Gerek vatanseverli i olsun, gerek a klar gerekse do a olsun ok fazla konuyu anlatm kitab nda Cahit S tk Hele Ne denilebilir ki bu kadar muazzam d rtl kleri yazan, edebiyat a bir yazar i in l m korkusu zerine yaz lm koca bir kitap ok be endi im, keyifle okudu um bir iir kitab m daha oldu Allah korkusu ok fazla, yapt klar ndan korkan ama bunlar da z lerek ifade eden Daha do rusu bunu bize o h z nl dizelerle ifade etmi bize yazar Pi manl kla, h z nle, a kla dolu bir kitap Gerek vatanseverli i olsun, gerek a klar gerekse do a olsun ok fazla konuyu anlatm kitab nda Cahit S tk Hele o kitab n ismini ta yan iiri yok mu Bamba ka bir aheser Hayat n ba ndan sonuna kadar zeti H rslar m z, yanl lar m z hepsini anlatm Kesinlikle okuman z tavsiye ederim


 2. Mustafa Şahin Mustafa Şahin says:

  Yaln zl k ve zellikle l m zerine yazd iirler tek kelimeyle s per


 3. kubilay kubilay says:

  l m anlamak ve sonras nda korkuyla st nl n kabul etmek zor gelmi tir o u zaman Cahit S tk n n zellikle vurgulad l m n st nl ilkesi de l me ba kald rman n sonu suz olaca n net bir ekilde s yl yor Cahit S tk k lar binalar n yan ndan y r mezdi, caddenin ortas n yolu olarak tayin ederdi Bunun nedeniyse, onu ld rebilece ini d nd , binalar n at lar ndan her an d ebilecek olan sark tlard Bo una demiyor Kap m alma l m, a mam, ben lecek adam de ilim Bunun yan l m anlamak ve sonras nda korkuyla st nl n kabul etmek zor gelmi tir o u zaman Cahit S tk n n zellikle vurgulad l m n st nl ilkesi de l me ba kald rman n sonu suz olaca n net bir ekilde s yl yor Cahit S tk k lar binalar n yan ndan y r mezdi, caddenin ortas n yolu olarak tayin ederdi Bunun nedeniyse, onu ld rebilece ini d nd , binalar n at lar ndan her an d ebilecek olan sark tlard Bo una demiyor Kap m alma l m, a mam, ben lecek adam de ilim Bunun yan nda tasvirleri ve milisaniye i inde akl m zdan ge en d nceleri yaratmas yla Cahit S tk , kendi i inde sivrilmi ve hi bir gruba dahil olmam t r iirleriyle beraber sonsuza de in uzam bir hayat olan Cahit S tk Taranc y zlemle ve hayranl kla, alk layarak an yorum


 4. dungbeetle dungbeetle says:

  ve b ylece bu m r, bu m r her dakika,bir buz par as gibi kendinden eriyecek.semada y ld zlardan, yerde kurtlardan ba ka,ya ay p ld m kimseler bilmeyecek


 5. Cansu Satıloğlu Cansu Satıloğlu says:

  Otuz bes yas kitabindaki siirlerin cogunlugu ayri guzel Belirli bir anlayisi var Cahit Sitki Taranci nin Fakat Otuz bes yas a kadar olan siirler bir arayis surecinde gibi Ozellikle abab uyak duzeni bana ilkokul siirlerini cagristirdi.


 6. Suleuzundereblog Suleuzundereblog says:

  Cahit S tk Taranc hayat m n her d neminde kar ma km bir air Ortaokulda ok sevdi im ve ondan etkilenerek T rk e retmeni oldu um retmenim, bize airin ocuklu um iirini ezberletmi ti Uzun bir s re ezbere bildi im tek iir o oldu Bu ya ma geldim, h l hat rlar m Hatta ben de rencilerime ayn iiri ezberlettim.Lisede ders kitab m zda Desem ki iiri vard Bana g re airin en iyi iirlerinden biri ok g zel bir a k iiri S n f m zdan bir ocuk, ba ka bir okulda okuyan k z a Cahit S tk Taranc hayat m n her d neminde kar ma km bir air Ortaokulda ok sevdi im ve ondan etkilenerek T rk e retmeni oldu um retmenim, bize airin ocuklu um iirini ezberletmi ti Uzun bir s re ezbere bildi im tek iir o oldu Bu ya ma geldim, h l hat rlar m Hatta ben de rencilerime ayn iiri ezberlettim.Lisede ders kitab m zda Desem ki iiri vard Bana g re airin en iyi iirlerinden biri ok g zel bir a k iiri S n f m zdan bir ocuk, ba ka bir okulda okuyan k z arkada n Bu iiri sana yazd m diyerek tavlam t S n f a ok g lm t k niversitede bir ok yazar ve airin hayat n , eserlerini i ledik ama akl mda en net kalanlardan biri Cahit S tk Hocam z Nazan Bekiro lu air i in l mden korkuyor demi ti Sonra da u c mleyi eklemi ti l mden korktu u i in mi hayat ok seviyor yoksa hayat ok sevdi i i in mi l mden korkuyor bilmiyoruz l mden korkan air maalesef, bir ok iyi air ve yazar gibi, aram zdan erken ayr lm.Cahit S tk n n en sevdi im air olan Orhan Veli ye ithafen iir yazmas beni hem g l msetti hem duyguland rd Tevfik Fikret i in de yaz lm bir iir vard.Kitapta en ok Ge erken, Neden Sonra, Desem ki, Memleket sterim, Bereket Versin, Portre, Karasevda, Hepsinden Beter iirlerini sevdim Bazen bir iirin i inde birka m sra ho uma gitti Onlar da al nt lar ba l na yazd m iir kitaplar hakk nda yorum yapmak zor Ben iir sevmeyen biri olarak Cahit S tk y ve iirlerini sevdi imi s yl yorum Bu kitab okursan z airin b t n iirlerini okumu olacaks n z lgilenenlere okumalar n neririm.https suleuzundere.blogspot.com 202


 7. Burak Taşcı Burak Taşcı says:

  Memleket isterimG k mavi, dal ye il, tarla sar olsun Ku lar n i eklerin diyar olsun.Memleket isterimNe ba ta dert, ne g n lde hasret olsun Karde kavgas na bir nihayet olsun.Memleket isterimNe zengin fakir, ne sen ben fark olsun K g n herkesin evi bark olsun.Memleket isterimYa amak, sevmek gibi g n lden olsun Olursa bir ikayet l mden olsun.


 8. Tantunicemilbey Tantunicemilbey says:

  Genelde iirden anlad m s yleyemem Ama hayatta tesad fler eseri kar ma km baz sat lar, k talar, al nt larda rastlad m TAranc ya Bir g n bu TV de oldu, bir g n bir kitab n aras nda Sonra bir arkada m zn edebiyat devinin fotokopilerine bakarken bir iir g rd m Okudum Dedim ki bu kesinlikle CAhit S tk olmal SAyfay evirdim Cahit s tk yd smini bilmeden rastlad m her seferinde beni etkilemi ve mutlu etmi se Bu adam benim i in iyi bir airdir dene bilir zellikle Genelde iirden anlad m s yleyemem Ama hayatta tesad fler eseri kar ma km baz sat lar, k talar, al nt larda rastlad m TAranc ya Bir g n bu TV de oldu, bir g n bir kitab n aras nda Sonra bir arkada m zn edebiyat devinin fotokopilerine bakarken bir iir g rd m Okudum Dedim ki bu kesinlikle CAhit S tk olmal SAyfay evirdim Cahit s tk yd smini bilmeden rastlad m her seferinde beni etkilemi ve mutlu etmi se Bu adam benim i in iyi bir airdir dene bilir zellikle TEREKE isimli iirini ok severim Bu kravat ben ba lad k a g zeldir Bu apkay kimse b yle giyemez


 9. Celine Evren Celine Evren says:

  Simdi neden 4 yildiz buyuk ustaya diyenleri duyar gibiyim c nk benim siirde tarz m biraz daha konulari acik ve hayal gucune b rakmak. cagin siirleri de degil haliyle. ama yas 35 olunca hele bu siir kitab komple okunmali


 10. Seda Boztosun Seda Boztosun says:

  Al getir ilk sevgiliyi Be ikta tan Ya amak istiyorum gen li imi yeni ba tan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Otuz Beş Yaş - Bütün Şiirleri[Download] ➽ Otuz Beş Yaş - Bütün Şiirleri Author Cahit Sıtkı Tarancı – Larringtonlifecoaching.co.uk Cahit S tk Taranc Ekim da Diyarbak r da do du lkokulu orada, ortaokulu stanbul da Saint Joseph te, liseyi Galatasaray da okudu iire lisede ba lad de M lkiye Mektebi ne yaz ld , bitirmeden ayr ld d Cahit S tk TarancEkimda Diyarbak r da Yaş - PDF/EPUB ä do du lkokulu orada, ortaokulu stanbul da Saint Joseph te, liseyi Galatasaray da okudu iire lisede ba ladde M lkiye Mektebi ne yaz Otuz Beş ePUB ↠ ld , bitirmeden ayr ldda Paris e gitti, Science Politique e girdi kinci D nya sava n n kmas zerine yurda d nd Askerli ini Edremit te yapt Bir s re Beş Yaş - PDF Ì stanbul da babas n n b rosunda al t Sonra Ankara da Anadolu Ajans , Toprak Mahsulleri Ofisi ve al ma Bakanl nda evirmenlikle g revlendirildide evlendiba nda hastaland ki y l tedavi g rd , ama iyile emedi inden Viyana ya g nderildiEkimda topra a verildida CHP iir Yar mas nda Otuz Be Ya adl iiriyle birincilik d l n kazandde Varl k dergisinin soru turmas nda ya ayan sanat lar n en be enileni se ildi iir kitaplar mr mde S kut, Otuz Be Ya, D ten G zel, SonrasB t n bu kitaplar n bir araya getirirken, kitaplar na girmemiiirini de derleyip bir ciltte toplad k Bu kitap, airin b t n iirlerini kapsamaktad r.


About the Author: Cahit Sıtkı Tarancı

Modern T rk iirinin en bilinen ve Yaş - PDF/EPUB ä sevilen yap tlar ndan biri olan Otuz Be Ya iirine imza atan Taranc , Beh et Necatigil in deyi iyle, bi im kayg Otuz Beş ePUB ↠ s n n planda tuttu u iirlerinde ya aman n ve a k n g zelli ini vd , l m n st nl n vurgulad As l ad H seyin Beş Yaş - PDF Ì Cahit olan Cahit S tk Taranc , ilkokulu do um yeri olan Diyarbak r da, ortaokulu stanbul da Saint Joseph te, liseyi Galatasaray Lisesi nde okudu iir yazmaya lisede ba lad de M lkiye Mektebi ne yaz ld , d rt y l sonra bitiremeden ayr ld Frans z airlerin etkilerinin g r ld ilk iirleri de Galatasaray Lisesi nin Akademi dergisiyle Muhit ve Servetif nun Uyan dergilerinde yay mland Edebiyat d nyas nda tan nmas nda de Peyami Safa n n Cumhuriyet gazetesinde Taranc n n iiri zerine yay mlad yaz etkili oldu air te yay mlad mr mde S k t u Peyami Safa ya ithaf ettiTaranc M lkiye den ayr ld d nemde Y ksek Ticaret Lisesi ne girdi, bu s rada a lan bir s nav kazanarak S merbank ta memur olarak i e ba lad , bir yandan da Cumhuriyet gazetesinde yk leri k yordu Cahit S tk n n airli inin g lgesinde kalan bu yk lerde de, airin iirlerinde nem verdi i az kelimeyle ok ey s ylemek d ncesi h kimdi Taranc bu d nemden itibaren kaleme ald iirlerinde ise nihilist bir bak a s yla yaln zl k ve l m temalar zerinde yo unla yorduTaranc da Paris e giderek Sciences Politiques e girdi, ancak kinci D nya Sava n n kmas zerine yurda d nd Bir s re stanbul da babas n n b rosunda, ard ndan Ankara da Anadolu Ajans ve Toprak Mahsulleri Ofisi nde al t , al ma Bakanl nda evirmenlik yapt da Otuz Be Ya adl kitab yay mland Ayn y l kitaba ad n veren iirle CHP iir Yar mas nda birincilik d l n kazand de evlendi Ertesi y l D ten G zel adl kitab yay mland y l ba nda hastaland ki y l boyunca tedavi g rd iyile emedi i i in Viyana ya g nderildi, orada ld , Ankara da topra a verildi.