Enigma PDF/EPUB å Paperback

Enigma PDF/EPUB å Paperback


  Enigma PDF/EPUB å Paperback les derni res pages Ricardo, un po te in dit et tueur gages qui r cite un po me ses futures victimes et Naoki, une japonaise exil e en Espagne qui ne supporte plus les couleurs tels sont les personnages dont les destins vont s entrecroiser dans ce roman polyphonique qui a pour cadre le Barcelone tout la fois r el et fantasmatique propre Antoni Casas Ros."/>
 • Paperback
 • 248 pages
 • Enigma
 • Antoni Casas Ros
 • French
 • 03 June 2018
 • 2070128032

10 thoughts on “Enigma

 1. Deniz Balcı Deniz Balcı says:

  Vallahi yaz p yaz p siliyorum En iyisi yazmamak gibi Sonra bir kere daha okuyup, zerine daha ayr nt l d nece im kitaplar n yan na koyuyorum O zaman g ncellerim yorumumu da K saca unlar s yleyebilirim Hakikaten son derece orijinal bir kurgu Feci keyif ald m okurken Birilerinin bir ekilde y zeysel bulaca bir roman oldu unu da s ylemem laz m Asla kulak asmay n, bir ara zaman n z ay r n Bulmacalar olan bir metin, zd k e g zelle en bir metin erisindeki onca sa mal k lezzetli Vallahi yaz p yaz p siliyorum En iyisi yazmamak gibi Sonra bir kere daha okuyup, zerine daha ayr nt l d nece im kitaplar n yan na koyuyorum O zaman g ncellerim yorumumu da K saca unlar s yleyebilirim Hakikaten son derece orijinal bir kurgu Feci keyif ald m okurken Birilerinin bir ekilde y zeysel bulaca bir roman oldu unu da s ylemem laz m Asla kulak asmay n, bir ara zaman n z ay r n Bulmacalar olan bir metin, zd k e g zelle en bir metin erisindeki onca sa mal k lezzetli bir b t ne d n yor d nd k e ta lar yerine oturuyor, merak etmeyin yi okumalar.8 10


 2. Bülent Özgün Bülent Özgün says:

  8 10D rt edebiyat a n n kitaplara, kendilerine ve birbirlerine duyduklar y k c tutkuyu anlat r bu kitap Joaquim, Naoki, Ricardo, Zo.Bedensel eksikli i ve zihinsel b t nl aras nda kalan a ktan uzak ama hiddete yak n edebiyat profes r Joaquim, sonlar n sevmedi i kitaplar par alar kitap larda.Zengin bir japon ailenin k z Naoki, ocuklu undan beri konu muyor, siyahlar i inde d nyas nda siyahtan, beyazdan ba ka renge yer yok ve bu bir metafor de il.Ya am enerjisiyle dolu Zo , Joaquim 8 10D rt edebiyat a n n kitaplara, kendilerine ve birbirlerine duyduklar y k c tutkuyu anlat r bu kitap Joaquim, Naoki, Ricardo, Zo.Bedensel eksikli i ve zihinsel b t nl aras nda kalan a ktan uzak ama hiddete yak n edebiyat profes r Joaquim, sonlar n sevmedi i kitaplar par alar kitap larda.Zengin bir japon ailenin k z Naoki, ocuklu undan beri konu muyor, siyahlar i inde d nyas nda siyahtan, beyazdan ba ka renge yer yok ve bu bir metafor de il.Ya am enerjisiyle dolu Zo , Joaquim e hayran bir renci ve onun hiddetinin tesindeki k r lgan adam g rebiliyor.Ricardo, kiral k katil, ld rmeden nce kurbanlar na iir okuyor Artk ld rmek de il yaratmak istiyor iirleri yay nlan rsa ne mutlu.Birbirlerini y celten, tamamlayan, k skanan, ayr ayr varolup birlikteliklerinde yeni bir b t n bulan d rt farkl roman ki isi.Hepsi bir rg t n par as Bartleby ve rekas Eserlerine belirgin bir son yazamayan korkak yazarlar n kitaplar n de i tiren bir rg t.Bir sonu olsa da olmasa da roman ki ileri l r m Biz okuyucular lece iz ama onlar her okunu ta kaderlerini yeniden ya amaya ba layacaklar Onlar k skan yorum.Enigma, kendi i ine kapanan ve okuru da d nyas na dahil eden gizemli bir kitap evirmen, I k Erg den, kusursuz evirmi Zihni dert bulmas n


 3. Neli Krasimirova Neli Krasimirova says:

  Bu kitab kt y l fuarda yay nevi stand g revlilerinden birinin yo un methiyesi sebebiyle, kapa ndan nefret etti im i in, kibarl k ederek alm t m Bu pek muhterem insan n ne ismini ne cismini hat rlamaktay m ancak beni okuyorsa l tfen mesaj kutuma d s n, kendisine Bartleby ve rek s nda iyi demlenmi bir kahve borcum var.Kitaba gelirsem diyeceklerimi tam toparlayamasam da edebiyat kitab neden sevdi imi hat rlatt bana ncelikle Bu n sha 2012 den beri elimde ve b y s n yapmak i in ki Bu kitab kt y l fuarda yay nevi stand g revlilerinden birinin yo un methiyesi sebebiyle, kapa ndan nefret etti im i in, kibarl k ederek alm t m Bu pek muhterem insan n ne ismini ne cismini hat rlamaktay m ancak beni okuyorsa l tfen mesaj kutuma d s n, kendisine Bartleby ve rek s nda iyi demlenmi bir kahve borcum var.Kitaba gelirsem diyeceklerimi tam toparlayamasam da edebiyat kitab neden sevdi imi hat rlatt bana ncelikle Bu n sha 2012 den beri elimde ve b y s n yapmak i in kitapl mda beni y llard r bekliyordu Efsunlu halimle yazmaya geldim.Doyma hissi beyne ula madan a z mda lezzetine uzun uzun varmak istedi im bir yemek gibiydi ef yeme e bilmedi iniz bir co rafyadan belki de bilmedi iniz bir mutfaktan esinlenerek ba ka bir baharat katm bir s re o bilinmeyen baharat anlamaya al yorsunuz, sonra bunu ok sevip uzun uzun i nemek istiyorsunuz Usta ef porsiyonu ok iyi ayarlad i in a kalmadan ve b kmadan n n z bitiriyorsunuz Tekrar ac kt n zda yine b yle bir yemekle kar la may umarak sofradan kalk yorsunuz te yle bir eydi


 4. Ersin Kaya Ersin Kaya says:

  Edebiyat hocas , rencisi, air Edebiyatla ilintisi bu denli y ksek olan karakterler ile bezeli bir roman yazmak her zaman daha kolay g r nm t r g z me Ancak zevkli bir okuma vadediyor diye kitab yermeye de l zum yok Her karakter tek seferde 2 3 sayfal k bir s z hakk na sahip ve bu durum ok ak c bir anlat ma neden oldu u gibi ayn olaylar farkl bak a lar yla g rmemize de olanak sa l yor Casas Ros un karakterleri ge mi leriyle y zle tirme tarz etkileyici Kitab tamamlay nca bir Edebiyat hocas , rencisi, air Edebiyatla ilintisi bu denli y ksek olan karakterler ile bezeli bir roman yazmak her zaman daha kolay g r nm t r g z me Ancak zevkli bir okuma vadediyor diye kitab yermeye de l zum yok Her karakter tek seferde 2 3 sayfal k bir s z hakk na sahip ve bu durum ok ak c bir anlat ma neden oldu u gibi ayn olaylar farkl bak a lar yla g rmemize de olanak sa l yor Casas Ros un karakterleri ge mi leriyle y zle tirme tarz etkileyici Kitab tamamlay nca bir Melek e ihtiya duyabilirsiniz ya da kendinizi bir kitabevi a mak i in kredi faizlerine bakarken bulabilirsiniz Uzak Y ld z i in Joaquim Santz ile ayn kan day z, onun yazd versiyonu okuyabilseydik ke ke


 5. Hakan Hakan says:

  spanyol edebiyat ndan ger i Frans zca yaz yormu kitaplar n harika bir ke if oldu benim i in Enigma ve Katalan yazar Antoni Casas Ros D rt ana kahraman n a z ndan k sa b l mler halinde ilerleyen bu roman tam bir edebiyat zevki sunuyor Konusu edebiyat n kendisi olan romanlardan ayr ca ho lan yorsan z tabii Bir edebiyat polisiyesi niteli i de var ok farkl d rt karakterin kaderleri usta bir kurguyla kesi iyor Erotizm de, e cinsellik boyutu da dahil olmak zere, nemli bir yer kapl yor spanyol edebiyat ndan ger i Frans zca yaz yormu kitaplar n harika bir ke if oldu benim i in Enigma ve Katalan yazar Antoni Casas Ros D rt ana kahraman n a z ndan k sa b l mler halinde ilerleyen bu roman tam bir edebiyat zevki sunuyor Konusu edebiyat n kendisi olan romanlardan ayr ca ho lan yorsan z tabii Bir edebiyat polisiyesi niteli i de var ok farkl d rt karakterin kaderleri usta bir kurguyla kesi iyor Erotizm de, e cinsellik boyutu da dahil olmak zere, nemli bir yer kapl yor Dolay s yla bu konularda hassasiyeti olanlar uzak durabilir Burada bir yorumda de inilmi , insan edebiyatla u ra maya iten, hatta kitap a maya te vik eden bir havas var roman n Romanda bahsedilen kitaplar okumak veya okuduysan z tekrar okumak iste i uyand r yor Casas Ros da bir Bolano havas seziliyor, Uzak Y ld z a epey de iniliyor zaten Dolay s yla benim gibi Bolano hayranlar i in bu kitap ayr bir ekicilikte Yazar takibe ald m s ylememe gerek yok herhalde Olaylar Barcelona da ge ti inden, bu ehre yap lacak bir ziyarette okunmas belki al nacak keyfi daha da zel k labilir, akl n zda olsun eviri de, I k Erg den, ok iyi


 6. Aslıhan Çelik Tufan Aslıhan Çelik Tufan says:

  ncelikle yazarla tan ma kitab m, kendisinin Almodovar Teoremi kitab n da ok merak ediyorum en yak n zamanda edinece im Kitab n kurgusu, yaz l ekli, karekterleri ve konusu hi beklenmedik ekilde arp c Asla beklemeyece iniz ekilde sizi i ine eken bir ete A k konu al m d r st olal m, hangimiz okudu umuz bir kitab n sonunu de i tirmek istemedik ki Yatak odas filozoflar ve teorileri insan adeta b y l yor ok ba ar l buldum umar m di er eserleri de bu denli ba ar l d r ve ben ncelikle yazarla tan ma kitab m, kendisinin Almodovar Teoremi kitab n da ok merak ediyorum en yak n zamanda edinece im Kitab n kurgusu, yaz l ekli, karekterleri ve konusu hi beklenmedik ekilde arp c Asla beklemeyece iniz ekilde sizi i ine eken bir ete A k konu al m d r st olal m, hangimiz okudu umuz bir kitab n sonunu de i tirmek istemedik ki Yatak odas filozoflar ve teorileri insan adeta b y l yor ok ba ar l buldum umar m di er eserleri de bu denli ba ar l d r ve ben 2020 de ilk harika yazar m bulmu olurum Keyifli okumalar


 7. Кремена Михайлова Кремена Михайлова says:

  , ,, , , 2012 , ,, ,, , , 2012 , ,, ,, , ,, ,, , , , , , , , , ,197230 ,, ,O ,, , ,, , 127 , , 28, , , , , , , ,, , , ,2 , , , ,, ,,, , , ,3,, , , ,4, ,, , ,5 , ,, , , , , 6 ,74, 117, 142, 264, , ,, , ,, ,7 ,, ,, ,, , ,,, , , ,, , ,, , , , , ,, ,, 8 , , ,, , , , , ,9, , , , , , , 10 ,, , , , , , ,,,, thrill , , ,4 5, ,


 8. Lammoth Lammoth says:

  , ,, , , , ,, , , , , ,,,,, ,, ,, ,,,,, , , ,


 9. Христо Блажев Христо Блажев says:

  ,, ,, ,, , , , , ,, ,, ,, , , , ,, , , , , ,


 10. Nilda Nilda says:

  arp c , zekice i lenmi , tablo gibi bir edebiyat leni Enigma Ana olay beslemek i in yaz lan ara sat rlar yan hikayeler, bamba ka birer ana olay olarak kar m za k yor bu kitapta Hatta birbirinden ba ka ak mlar veya t rleri bile temsil ediyor diyebiliriz Buna ragmen, kitab n her par as birbirini tamaml yor, birbirlerine ok iyi i lenmi.Karakterlerin ok u noktalarda hayat tecr beleri var Gel gelelim, bu tecr belerin ortaya kard i s k nt s , benim gibi bir beyaz yakal n n i in arp c , zekice i lenmi , tablo gibi bir edebiyat leni Enigma Ana olay beslemek i in yaz lan ara sat rlar yan hikayeler, bamba ka birer ana olay olarak kar m za k yor bu kitapta Hatta birbirinden ba ka ak mlar veya t rleri bile temsil ediyor diyebiliriz Buna ragmen, kitab n her par as birbirini tamaml yor, birbirlerine ok iyi i lenmi.Karakterlerin ok u noktalarda hayat tecr beleri var Gel gelelim, bu tecr belerin ortaya kard i s k nt s , benim gibi bir beyaz yakal n n i inin s kk nl ndan pek farkl de il Bu noktada, yazar bana yabanc bir hikaye anlatm yor, o bamba ka d nyalar bana da ya at yor li kileri bile ok sansasyonel olan bu d rtl den, ok temel dersler al yoruz Sevmek ok kolay ve onure edici bir duygu sevgi ve h manizm bir insan n uzun soluklu mutlulu unun temel d rt s de il midir Benim gibi optimist ve Polyanna biri i in bir de unu ekleyelim nsanda art niyet aramak iyiyi g rmekten daha m kolay Kitaba bir edebiyat leni dedik Edebiyat n her kolu var kitapta air, matbaac , yay nc , kitap , yazar, professor, editor Vey azar ona dokunan kitaplardan da bolca bahsetmi Hatta o kitaplar n yazarlar yla oturup kahve i iyor kitab nda Nedir bu ba l ca al nt lanan kitaplar 1 Balzac Alt n G zl K z2 Bola o Uzak Y ld z3 Vila Matas Bartleby ve rekas yle g zel anlat yor ki bu kitaplar , E er u an okudu um gibi modern ve doyurucu kitaplarsa bunlar da, ka rmamal y m diyorsunuz.Bir de illegal bir edebiyat projesi var ki kitapta, okurken proje fikrine hayranl k duyuyorsunuz Ve bu proje, kitaba yle bir son haz rl yor ki, kitab bitirdi inizde ters k e oluyorsunuz.Daha ne olsun Tam bir len Kapa n bile ok sevdim


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enigma✻ [BOOKS] ✯ Enigma By Antoni Casas Ros ❅ – Larringtonlifecoaching.co.uk Je suis atteint d un mal trange, non r pertori par la psychiatrie, un mal dont je connais la source avec pr cision mais qui perdure depuis l adolescence en d pit de tous mes efforts pour m en lib rer Je suis atteint d un mal trange, non r pertori par la psychiatrie, un mal dont je connais la source avec pr cision mais qui perdure depuis l adolescence en d pit de tous mes efforts pour m en lib rer Devant le silence effar de mes interlocuteurs, j ai donn un nom ce mal Apr s une longue h sitation, faute de mieux, je l ai appel syndrome Enigma Zo , une tudiante en Lettres qui souhaite devenir crivain Joaquim, son professeur l universit , qui ne supporte plus les fins de romans c l bres et va dans les librairies en arracher les derni res pages Ricardo, un po te in dit et tueur gages qui r cite un po me ses futures victimes et Naoki, une japonaise exil e en Espagne qui ne supporte plus les couleurs tels sont les personnages dont les destins vont s entrecroiser dans ce roman polyphonique qui a pour cadre le Barcelone tout la fois r el et fantasmatique propre Antoni Casas Ros.


About the Author: Antoni Casas Ros

Born in French Catalonia in Le th or me d Almodovar was his first novel published by Gallimard in January , by Seix Barral Spain in March and then by Guanda Italy His next book, Mort au romantisme , a collection of short stories was published by Gallimard in .